Michael ord. s.r.o.

psychiatrie a psychoterapie

více informací

O ORDINACI

Odborným garantem je MUDr. Kateřina Michutová.

Odbornost

MUDr. Kateřina Michutová je držitelkou osvědčení o odborné a specializované způsobilosti v oboru psychiatrie, má funkční specializaci v oboru klinická psychoterapie.

Je plně kvalifikovanou terapeutkou a lektorkou v Integrované psychoterapii (Knobloch) a v duchu této psychoterapeutické školy také poskytuje komplexní psychoterapii

Profesní životopis

V roce 1992 promovala a poté jeden rok pracovala na 1. interní klinice FNOL jako sekundární lékařka. Už v té době ji však stále více přitahovala psychiatrie a proto v r. 1993 nastoupila v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Po mateřské dovolené nastoupila do psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod, kde dokončila své profesní vzdělání. V roce 2007 získala specializovanou způsobilost pro výkon profese psychiatra složením atestační zkoušky z oboru. Již v době, kdy byla na mateřské dovolené s prvními dětmi měla to štěstí, že se dostala do kontaktu s Integrovanou psychoterapií na kurzech, které v té době vedl v Kroměříži profesor Knobloch.

Metoda a škola ji zaujaly natolik, že po návratu do zaměstnání dokončila v roce 2006 plnohodnotně výcvikový program do stupně Terapeut. V roce 2008 složila závěrečnou zkoušku pro získání funkční specializace v systematické psychoterapii a poté ji prof. Knobloch jmenoval Lektorkou Integrované psychoterapie. Od roku 2009 provozuje svou soukromou psychiatrickou a psychoterapeutickou ordinaci v Jihlavě.


KONTAKTUJTE NÁS

Ordinační doba:

Po – Pá: 8:00-14:00
po telefonické domluvě i v jiný čas


+420 777 780 255

mudr.michutova@seznam.cz

Sokolovská 126
(nad lékárnou U Zvěrokruhu),
Jihlava